Jak wygląda gra na rynku walutowym?

Na Forexie transakcje zawierają zarówno duże (np. banki)  jak i małe podmioty (inwestorzy indywidualni). Aby osiągnąć zysk, wystarczy trafnie określić, jak zachowa się kurs w najbliższym czasie (czy wzrośnie, czy też spadnie). Takie zgadywanie nazywa się spekulacją. Jako spekulant zgadujesz kierunek ruchu oraz jego zakres i na tej podstawie podejmujesz odpowiednie decyzje inwestycyjne. 

W jakiej formie można inwestować na rynku Forex? Można kupować walutę w formie fizycznej, ale ze względu na wady tego rozwiązania (np. przechowywanie, transport), powstały odpowiednie instrumenty finansowe w formie instrumentów pochodnych. Czym one są? Jest to pozagiełdowy instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego zwanego instrumentem podstawowym (bazowym), którym mogą być np. surowiec, indeks giełdowy, czy też kurs walutowy (także kryptowalut!). Dzięki takiemu rozwiązaniu spekulanci zyskali nowe narzędzie do zyskiwania na zmianie cen aktywów bazowych bez ich fizycznego nabywania i dodatkowych kosztów z tym związanych. Warto tutaj nadmienić – nabywca takiego instrumentu nie jest właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów. 

Ogromna popularnością wśród inwestorów, którzy podejmują się spekulacji na rynku forex cieszy się szczególnie jeden instrument pochodny, a jest nim kontrakt na różnice kursowe – kontrakt CFD (Contract For Difference). 

Czym jest CFD? Jest to swego rodzaju umową pomiędzy dwiema stronami: dostawcą kontraktu (wystawcą kontraktu) i inwestorem (nabywcą kontraktu). W ramach niej zobowiązują się do wymiany kwoty której wartość ustalonego aktywu (np. akcji, waluty) jest równa różnicy pomiędzy ceną otwarcia (wartość z dnia ustalania kontraktu) a ceną zamknięcia pozycji (wartość z dnia wykonania kontraktu).

W jakie instrumenty można inwestować na Forexie? Przede wszystkim są to waluty oraz instrumenty pochodne oparte o: indeksy, akcje, surowce, kryptowaluty czy same pary walutowe. Jednym słowem – możesz zarabiać lub stracić przy nieodpowiednich decyzjach na dowolnych aktywach za pośrednictwem kontraktów.