xtb logo

Broker forex XTB. Opis i opinie Domu Maklerskiego XTB

Dzsiaj można podejmować inwestycje finansowe bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to dopuszczalne dzięki dynamicznemu rozwojowi nowoczesnych technologii cyfrowych. Handlu można dokonywać z użyciem aplikacji dostępnych na przeglądarkach oraz aplikacjach mobilnych. Sytuację dodatkowo poprawia fakt, że na rynku inwestycji indywidualnych działają liczne podmioty. Należy do nich na przykład broker XTB. Czy to dobre narzędzie do inwestowania? Sprawdźmy.

XTB – co to jest? Podstawowe informacje na temat brokera

XTB S.A. to dom maklerski i broker Forex (typu Market Maker), który dynamicznie rozwija się na przestrzeni ostatnich 20 lat. Broker ten daje możliwość obracania różnymi rodzajami instrumentów finansowych – szczególne zainteresowanie budzą kontrakty CFD.

Działalność Domu Maklerskiego XTB nie ogranicza się wyłącznie do naszego kraju. Siedziba znajduje się w Warszawie, ale punkty należące do XTB można znaleźć także w 13 krajach jak na przykład Niemcy czy Wielka Brytania. XTB to jeden z czołowych brokerów FX w skali całego świata.

Broker jest regulowany przez m.in. KNF (Polska), FCA, BaFin oraz CMB. Dzięki temu możemy mieć pewność, że inwestowanie u tego brokera jest bezpieczne, co nie oznacza, że nie niesie ze sobą ryzyka inwestycyjnego, jak każda dowolna inwestycja.

Jeżeli chodzi o działalność XTB, to na uwagę zwraca fakt, że podmiot ten seryjnie zdobywa nagrody branżowe za różne osiągnięcia. Przykładowo, w 2017 roku była to nagroda The Best Cryptocurrency Broker na Cryptocurrency World Expo, z kolei rok 2021 przyniósł wyróżnienie Najlepszy Broker Forex w kategorii Niskie Koszty według Investopedia.

Xtb opinie mcgregor 

 

XTB S.A. z siedzibą w Warszawie, Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, o numerze REGON 015803782, o numerze NIP 527-24-43-955, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 5 869 181,75 zł. XTB S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.

Rachunek inwestycyjny XTB – zasady używania

Założenie konta maklerskiego daje możliwość (z poziomu tzw. Pokoju Inwestora) dokonywania wypłat i wpłat na rachunek, zakupu instrumentów finansowych, a w przypadku posiadania kilku rachunków – także transferu środków pomiędzy różnymi kontami. 

Konto XTB (lub innych brokerów z tej kategorii) może być z uwagi na szybkość działania, zakres itp. interesującą alternatywą dla tradycyjnych bankowych domów maklerskich.

Broker XTB – jakimi instrumentami finansowymi można obracać?

Broker XTB daje możliwość angażowania się między innymi w następujące rodzaje inwestycji:

 • Kontrakty CFD – jest to warte rozważenia rozwiązanie dla tych, którzy zamierzają spekulować na wahaniach kursów walut. W pewnym uproszczeniu zysk z inwestycji na kontraktach CFD pojawi się wówczas, gdy poprawnie przewidzimy kierunek i tempo zmian relacji pomiędzy wybranymi walutami. XTB daje możliwość skorzystania z ponad 5400 różnych kontraktów CFD (CFD na Forex, Kryptowaluty, Surowce, Indeksy, Akcje, czy ETF-y).
 • Fundusze ETF – jest to instrument, który w ostatnich latach cieszy się sporą popularnością. Kurs jednostek uczestnictwa w funduszach ETF jest uzależniony od wahań „obiektu bazowego”, którym może być na przykład indeks giełdowy (WIG20, NASDAQ itp.) czy wybrany surowiec (w tym np. złoto, ropa naftowa). Inwestowanie w ETF na indeksy giełdowe za pomocą XTB to ciekawy sposób działania w sytuacji, gdy nie chcemy  szczegółowo analizować kursu każdej spółki wchodzącej w skład danego indeksu giełdowego.
 • Akcje – zakup prawdziwych akcji, a nie tylko CFD,  takich spółek jak Tesla, CD Projekt czy Apple jest już teraz na wyciągnięcie dłoni każdego inwestora posiadającego konto w XTB. Inwestować można w blisko 3000 spółek z 16 krajów.

Konto maklerskie XTB opinie – jakie korzyści daje posiadaczom?

Wśród zalet wynikających z używania XTB wymienia się m.in. następujące korzyści:

 • dostęp do rynków zagranicznych,
 • wygodna w obsłudze platforma mobilna XTB – Inwestowanie Online. Średnia z ok. 27,3 tys. ocen na Google Play: 4,5.
 • możliwość prowadzenia konta w walutach PLN/USD/EUR,
 • darmowe szybkie przelewy.

Słabości konta w XTB

Na forach internetowych oraz portalach branżowych można znaleźć także głosy krytyki dotyczące rozwiązań oferowanych przez XTB. Zgodnie z negatywnymi opiniami do słabości można zaliczyć na przykład:

 • brak możliwości zapisu na IPO, czy pierwszej oferty wejścia (innymi słowy – debiutu na giełdzie),
 • brak możliwości handlu podczas fixingu GPW.

Oprócz tego trzeba mieć na uwadze, że nie da się poprzez brokera XTB inwestować w niektóre mniejsze spółki z giełdy NewConnect. Jeśli zatem interesujemy się spółkami spoza mainstreamu, XTB może nie spełnić naszych potrzeb.

Opłaty i prowizje za korzystanie z rachunku maklerskiego XTB

Jednym z atutów, którymi szczyci się broker XTB, jest 0% prowizji z tytułu transakcji nieprzekraczających wartości 100 tysięcy euro w skali miesiąca. Jest to ciekawe rozwiązanie szczególnie z punktu widzenia inwestorów, którzy nie angażują zbyt dużych kwot. W przypadku transakcji dotyczących akcji rzeczywistych STC po przekroczeniu limitu 100 tys. euro prowizja wynosi min. 0,2%.

Opłaty są naliczane w przypadku obrotu CFD oraz EFT CFD – w większości przypadków jest to min. 0,08% od wartości transakcji.

Oprócz tego nie wolno zapominać o opłacie z tytułu zarządzania rachunkiem brokerskim. Prowizja ta jest pobierana w sytuacji, gdy użytkownik przez co najmniej 365 dni nie obracał żadnymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji należy liczyć się z miesięczną opłatą na poziomie wynoszącym 10 euro. Koszt z tego tytułu nie jest naliczana w przypadku, gdy na koncie klienta nie znajdują się żadne środki. Taki stan rzeczy wynika z zapewnianej przez brokera XTB ochrony przed ujemnym saldem.

Do pozostałych kosztów można zaliczyć np. 50 zł za przelew internetowy do innego banku, jeśli jego wartość nie przekracza wartości poniżej 500 zł.

Dział edukacji XTB

Jednym z warunków koniecznych do tego, by rynek inwestorów indywidualnych w Polsce cechował się przejrzystością oraz jasnymi zasadami, jest posiadanie odpowiedniej wiedzy przez posiadaczy kapitału. Oczywiście, nie wymaga się od inwestorów ukończenia studiów finansowych itp. Ważne jest jednak, by posiadali oni przynajmniej podstawową wiedzę na temat tego, jak działają poszczególne instrumenty finansowe. Dzięki temu można będzie na przykład uniknąć paniki giełdowej.

Taki stan rzeczy to zapewne jeden z powodów, dla których broker XTB oferuje swoim klientom rozbudowaną bazę edukacyjną. Pakiet ten obejmuje łącznie niemal dwieście godzin materiałów szkoleniowych (w formie video). Wśród szkoleniowców znalazły się takie osoby jak np. Trader21, M. Siudek, R. Glinicki czy Albert „Longterm” Rokicki.

Xtb oferta edukacyjna

Co ciekawe, otrzymanie pierwszej części kursu jest możliwe już po wypełnieniu formularza rejestracyjnego (bez konieczności utworzenia konta). Dopiero otrzymanie kolejnych partii szkolenia wymaga utworzenia konta użytkownika. Po wykonaniu jednej transakcji w ciągu ostatnich 30 dni przysługuje dostęp do pełnego pakietu szkoleniowego.

Prócz tego broker oferuje: 

 • Interaktywne spotkania z analitykami rynków finansowych XTB: dr Przemysławem Kwietniem, Michałem Stajniakiem oraz Filipem Kondej. 
 • Pomysły inwestycyjne –  cotygodniowe spotkań z ekspertami rynków finansowych
 • Bazę wiedzy z licznymi materiałami edukacyjnymi

Oferta edukacyjna XTB to jedna z najsilniejszych cech brokera. Choć trzeba dodać, że prócz tego warto wesprzeć się także innymi źródłami wiedzy na temat giełdy oraz ekonomii, szczególnie tymi które rozszerzą wybrane tematy.

xStation 5, czyli własna platforma inwestycyjna brokera XTB

Aby umożliwić inwestowanie, broker XTB zdecydował się na stworzenie platformy inwestycyjnej online – xStation 5. Do zalet tego rozwiązania możemy zaliczyć na przykład:

 • interesujący design – xStation 5 nie tylko dobrze wygląda, ale także, co jest równie istotne, jest chwalona za intuicyjny charakter,
 • możliwość dostępu do wersji przeglądarki, wersji na komputery oraz urządzenia mobilne (tablety, smartfony z systemem Android),
 • dedykowany kalkulator, dzięki któremu da się oszacować ryzyko związane z daną inwestycją. Przykładowo, dzięki xStation możliwe jest ustalenie limitu stop loss, który pozwoli na automatyczną sprzedaż waloru, gdy jego kurs zacznie gwałtownie spadać.

 

Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że xStation to rozwiązanie pozbawione słabości. Wydaje się, że największą słabością jest dość ograniczona możliwość zarządzania kapitałem. Oprócz tego xStation nie daje również rozbudowanych opcji w zakresie analizy technicznej.

Xtb xstation aplikacja platforma

 

xStation 5 jest dostępne zarówno w wersji przeglądarkowej, desktopowej jak i w formie aplikacji mobilnej (system iOS, Android).

 

XTB – konto inwestycyjne demo

Jednym z motywów, który zniechęca nas do inwestowania, jest obawa utraty zaangażowanych środków wskutek podjęcia niewłaściwych decyzji finansowych. Nie powinno to nikogo zaskakiwać; ryzyko jest wpisane w naturę inwestycji. W takiej sytuacji warto zauważyć, że XTB oferuje początkującym inwestorom rozwiązanie, które w ostatnich latach staje się w zasadzie standardem dla całej branży – mowa u o rachunku demo.

W pewnym uproszczeniu konto XTB demo polega na obracaniu wirtualnym kapitałem (na start klient otrzymuje 10 000 PLN) przez 30 dni – tyle jest ono ważne.

W przypadku popełnienia błędu użytkownik nie ponosi realnych strat finansowych. Oczywiście, zasada ta działa również w drugą stronę – trafne decyzje nie dają prawa do korzyści finansowych. Konto demo XTB należy zatem traktować jako naukę inwestowania od strony praktycznej. Zamiast czytania podręczników można uruchomić rachunek, który przypomina realny rachunek, i rozpocząć handel instrumentami finansowymi.

Oczywiście, nie należy zapominać o słabościach takiego rozwiązania (należy o nich np. fakt, że podczas używania konta demo nie odczuwa się tak silnych emocji jak w przypadku realnego kapitału), ale demo wciąż pozostaje ciekawym sposobem na spróbowanie swoich sił.

Konto demo xtb broker

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.

XTB OPINIE

 

W ciągu 20 lat działalności brokera tysiące użytkowników z całego świata miało szansę skorzystać z jego usług. Skala opinii o firmie sięga od tych pełnych zachwytów, przez te stonowane i neutralne aż po negatywne, które kończyły się nawet sprawami sądowymi (link). Z resztą o taką rozpiętość nietrudno gdy łączna liczba klientów sięga 525 tysięcy (dane za II kw. 2022).
Aby ułatwić wybór brokera na bazie opinii inwestorów, podzieliliśmy tę sekcję na trzy składowe.

XTB – opinie klientów

Aby mieć pełne spektrum opinii użytkowników platformy xStation, przedstawiamy, zarówno te pozytywne i negatywne opinie o XTB. Należy mieć na uwadze, że część z tych mniej przychylnych, może wynikać z niedostatecznego zapoznania się z regulaminem, braku wiedzy na temat funkcjonowania rynku Forex czy samego inwestowania, które jest zajęciem niełatwym i wymaga wiele treningu na koncie demo.

Gdzie można znaleźć opinie klientów o XTB? Pierwszym serwisem jest Trustpilot.com. Jak widać na poniższej grafice, ocena na podstawie 571 recenzji wynosi 4.0/5.

Następnie mamy opinie Google (ocena 4.0/5, 232 recenzji). Tutaj sytuacja wygląda następująco: 

 XTB aplikacja mobilna – opinie

Wiele ciekawych rzeczy na temat działania platformy można się dowiedzieć z opinii traderów korzystających z aplikacji mobilnych. Często można znaleźć tam drobne, nieuchwytne na pierwszy rzut oka detale, które mają ogromny wpływ na użytkowanie i funkcjonalność danej aplikacji.

Najpierw sprawdźmy opinie o aplikacji mobilnej XTB na iOS z AppStore.

 

Xtb opinie ios aplikacja

 

A jak oceniają brokera użytkownicy apki na Androida?

 

Xtb opinie aplikacja android

 

Nasza opinia o brokerze XTB

Czas na podsumowanie i opinię naszej redakcji na temat brokera XTB. Czy warto założyć konto w XTB i spróbować swoich sił na rynku FX i akcji? Według nas – tak. Dlaczego? Po pierwsze możliwość założenia konta treningowego, które daje dostęp do prawdziwego świata inwestowania, bez ryzyka utraty własnych środków. Już samo to może pokazać mocne strony brokera jak i czerwone flagi, które zniechęcają do korzystania z usług platformy. Po drugie, rozbudowana oferta inwestycyjna i relatywnie niskie prowizje i opłaty handlowe w XTB. A po trzecie duża troska brokera o edukację klienta. Tak rozbudowanego i aktualizowanego działu edukacji ze świecą szukać na rynku. 

Oczywiście trzeba pamiętać, że XTB nie jest brokerem idealnym – bo też taki nie istnieje – i zdarzają się firmie różne wpadki. Nie mniej jednak, czy firma XTB jest na tyle solidną i bezpieczną platformą, że warto jej zaufać? Naszym zdaniem (i nie tylko naszym), tak. Z czego to wynika? Po pierwsze, jest największym polskim brokerem FX (liczba klientów: 525 tys; z czego w I półroczu 2022 przybyło 101 tys. nowych użytkowników platformy), który stale rozwija się (m.in. aktualizacje oferty, narzędzi) i wchodzi na nowe światowe rynki Taka firma aby funkcjonować na naszym i globalnym rynku musi spełniać szereg wymogów prawnych i regulacyjnych. I tak też jest w przypadku XTB. Regulacja KNF? Jest. Segregowanie środków klientów na osobnych kontach? Jest. System rekompensat KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) do kwoty 3000 EUR – 100% i do 22 000 EUR – 90% środków, w przypadku zdarzeń losowych? Jest. A do tego spółka jest notowana na GPW, co wymusza pełną transparentność spółki, a tym samym każdy inwestor może sprawdzić w jakiej sytuacji finansowej znajduję się spółka. Więcej informacji można znaleźć na stronach: ir.xtb.com czy www.gpw.pl/spolka?isin=PLXTRDM00011.

Rachunek maklerski w XTB a ryzyko inwestycyjne

Podsumowując, inwestycje z użyciem brokera XTB to ciekawe rozwiązanie warte. Z drugiej jednak strony przypominamy wszystkim, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem – nie wolno lekceważyć ryzyka, czyli nieodłącznego elementu właściwie każdej inwestycji. Ryzyko utraty części lub nawet całości kapitału to aspekt, którego absolutnie nie wolno pominąć. Jeszcze przed przystąpieniem do jakichkolwiek inwestycji należy mieć na uwadze, że dynamiczna sytuacja na świecie (zawirowania geopolityczne, spodziewana recesja gospodarcza, wysoka inflacja itp.) to czynniki, które jeszcze bardziej komplikują podejmowanie działań inwestycyjnych.

Inwestowanie w kontakty CFD i Forex, głównie ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestycje na rynku Forex wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału. 70-90% inwestorów traci swoje środki handlując CFD i Forex.

Uwaga: Materiały i informacje publikowane w serwisie fxcuffs.pl służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. W szczególności informacje te nie stanowią rekomendacji do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w szczególności rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.1768 t.j. z dnia 2017.09.22), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.